NOVA akademija umetnosti

 

DRAMSKA UMETNOST


GLUMA

REŽIJA I GLUMA


TIPIČAN PROGRAM


OSNOVNE STUDIJE


Odeljenje za dramsku umetnost nudi osnovne studije sa glavnim usmerenjima (modulima) iz  Režije i glume i Glume. Studentima će uz glavne umetničke predmete biti dostupni i predmeti  iz  društveno-humanističkih, stručno-aplikativnih i teorijsko-umetničkih grupa. Odeljenje je posvećeno razvoju visokih nivoa idejnih i tehničkih kompetencija koje obezbeđuju široko obrazovanje iz dramskih umetnosti kao i balans između stručnog i opšteg obrazovanja.


Režija i Gluma se široko tretiraju kao dominantne aktivnosti kreativnog izražavanja i simulacije realnosti u društvu spektakla i masovnih komunikacija. Civilizacija spektakla i masovnih komunikacija omogućava široko polje različitih izražajnih oblika igranih, dokumentarnih i mešovitih formi počev od klasičnog pozorišta preko televizijskih i radio programa, javnih priredbi, sletova do interaktivnih video igara i odnosa sa javnošću.


REŽIJA I GLUMA

Režija će studentima omogućiti da na osnovu razumevanja  umetnosti i zanata klasičnog pozorišta ovladaju opštim principima režije koji su upotrebljivi u ostalim raznorodnim područjima kreativnih industrija i međuljudskog komuniciranja. Razumevanjem osnovnih elemenata kao što su analiza teksta, rad sa izvođačima, dizajn, tehnika i menadžment scene i produkcija predstave studenti će biti sposobni da kreativno ostvare javne predstave u rasponu od klasičnih do inovativnih predstava primerenih savremenim sredstvima komuniciranja.


GLUMA

Gluma studentima omogućava vežbu i razvoj talenta za buduće profesionalne glumce kroz intenzivnu kombinaciju teorije i predstava. Studenti glume imaju predmete iz tehnike glume kao i interpretacije dramske literature. Oni uče da interpretiraju tekst, da koriste glas i telo da prenesu emocije i značenje.

Spisak obaveznih i izbornih predmeta:


Režija uvod

Režija 2

Režija 3

Režija 4

Režija 5

Režija 6

Gluma uvod

Gluma 2

Gluma 3

Gluma 4

Gluma 5

Gluma 6

Scenski dizajn uvod

Scenski dizajn 2

Balkanska igra uvod

Balkanska igra 2

Balkanska igra 3

Balkanska igra 4

Balkanska igra 5

Balkanska igra 6

Savremena igra uvod

Savremena igra 2

Pozorište do danas 1

Pozorište do danas 2

Pozorište do danas 3

Pozorište do danas 4

Režija do danas 1

Režija do danas 2

Dizajn, tehnika i menadžment scene do danas 1

Dizajn, tehnika i menadžment scene do danas 2

Balkanska igra do danas 1

Balkanska igra do danas 2

Balkanska igra do danas 3

Balkanska igra do danas 4

Istorija umetnosti 1

Istorija umetnosti 2

Istorija umetnosti 3

Istorija umetnosti 4

Savremena umetnost 1

Savremena umetnost 2

Savremeni mediji 1

Savremeni mediji 2

Predstavljanje i plasman umetničkog dela 1

Predstavljanje i plasman umetničkog dela 2

Odnosi sa javnošću 1

Odnosi sa javnošću 2

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

Engleski jezik 3

Engleski jezik 4

Informacione tehnologije

Etnologija 1

Etnologija 2

NOVA