NOVA akademija umetnosti

 
NOVA

VIZUELNA UMETNOST


FOTOGRAFIJA

VIDEO I NOVE TENDENCIJE (PERFORMANS, INSTALACIJE, KOMPJUTERSKA UMETNOST…)

GRAFIČKI I VEB DIZAJN


TIPIČAN PROGRAM


OSNOVNE STUDIJE

                                         TROGODIŠNJE STUDIJE


Odeljenje za vizuelnu umetnost nudi osnovne studije sa glavnim usmerenjima iz fotografije, videa i novih tendencija. Studentima će uz glavne umetničke predmete biti dostupni i predmeti  iz  društveno humanističkih, stručno aplikativnih i teorijsko-umetničkih grupa.

Odeljenje je posvećeno razvoju visokih nivoa idejnih i tehničkih kompetencija koje obezbeđuju široko obrazovanje iz umetnosti, izlaganje i razumevanje slika koje nastaju kroz objektiv, elektronskih medija i metoda interaktivne komunikacije, kao i balans između stručnog i opšteg obrazovanja.

Fotografija, video i nove tendencije se široko tretiraju kao dominantni savremeni mediji za komunikaciju u doba mehaničke i digitalne reprodukcije. Civilizacija slike koja nastaje kroz objektiv , video, veb i grafički dizajn, kompjuterska umetnost, performans i instalacije omogućavaju široko polje različitih izražajnih oblika.

Fotografsko usmerenje omogućava studentima razvoj visokog stepena profesionale svesti i mogućnosti rada u okviru savremenog umetničkog tržišta kao i žanrovski raznorodnim područjima profesionalne fotografije.

Usmerenje Video i nove tendencije tretira video kao medijum za pravljenje savremene umetnosti kao i učešće u žanrovski raznorodnim područjima profesionalne video produkcije kao što su: reklame, muzički video, narativne i dokumentarne forme i reklamna industrija. Proučavaće se razvoj i relevantnost videa,  performansa, filma, instalacija, digitalnih medija u galerijskom svetu i razviti dijalog sa popularnom i naučnom kulturom u kojima ove savremene tendencije funkcionišu.

Veb i grаfički dizаjn tretirа profesiju kаo inderdisciplinаrnu аktivnost kojа se bаzirа nа lepim umetnostimа. Kаko se polje dizаjnа nаstаvljа dа proširuje u novа područjа i nove medije to će kombinаcijа grаfičkog dizаjnа i veb dizаjnа omogućiti аktivno učešće studenаtа u zаhtevnom području profesionаlnih komunikаcijа.

Kompjuterska umetnost je posvećena istraživanju mogućnosti digitalnih medija u umetničkom i eksperimentalnom kontekstu. Digitalna umetnost nije samo zamenila ostale medije i alate već je ustanovila novi set medija koji ne mogu biti stvoreni korišćenjem nekih drugih bilo konceptualnih bilo tehničkih metoda. Proučavanje kompjuterske umetnosti ohrabruje studente da prošire granice izražavanja na način koji je oslobođen ograničenja tradicionalnih medija.

Suštinu kreativnog procesa čini napor da student ostane veran svojoj inspiraciji i ličnoj viziji. Studente ohrabrujemo da ostanu posvećeni svojim idejama i odupru se privlačnosti očekivanih rezultata i mori masovne prijemčivosti.

Rad uključuje pojedinačne i grupne kritike u kojima se razvija individualni rad kao i sposobnost da se percepcija o radu prevede u govorni i pisani jezik.

Zvanje Likovnog umetnika ( Fotografije, Videa i novih tendencija )  potvrđuje Akademija po preporuci nastavnika posle završenih svih ispita i predstavljanja završnog rada koji je prihvaćen od nastavnika. Prezentacija potvrđuje profesionalnu zrelost, dostignuća i sposobnost za samostalan rad.


Spisak obaveznih i izbornih predmeta:


Fotografija uvod

Fotografija 2

Fotografija 3

Fotografija 4

Fotografija 5

Fotografija 6

Veb i grafički dizajn uvod

Veb i grafički dizajn 1

Video i nove tendencije uvod

Video i nove tendencije 2

Video i nove tendencije 3

Video i nove tendencije 4

Video i nove tendencije 5

Video i nove tendencije 6

Fotografija do danas 1

Fotografija do danas 2

Fotografija do danas 3

Fotografija do danas 4

Video i nove tendencije do danas 1

Video i nove tendencije do danas 2

Istorija umetnosti 1

Istorija umetnosti 2

Istorija umetnosti 3

Istorija umetnosti 4

Savremena umetnost 1

Savremena umetnost 2

Savremeni mediji 1

Savremeni mediji 2

Predstavljanje i plasman umetničkog dela 1

Predstavljanje i plasman umetničkog dela 2

Odnosi sa javnošću 1

Odnosi sa javnošću 2

Engleski jezik 1

Engleski jezik 2

Engleski jezik 3

Engleski jezik 4

Informacione tehnologije

Fotošop 1

Fotošop 2

Etnologija 1

Etnologija 2

Režija uvod

Režija 2

Scenski dizajn uvod