NOVA akademija umetnosti

 

VIZUELNA UMETNOST


FOTOGRAFIJA

VIDEO I NOVE TENDENCIJE (PERFORMANS, INSTALACIJE…)


TIPIČAN PROGRAM


DOKTORSKE STUDIJE


TROGODIŠNJE STUDIJE


Osnovu doktorskog obrazovanja čine studentske studijske i teoretske aktivnosti.

Fotografija i video se široko tretiraju kao mediji koji nastaju kroz objektiv i koji omogućavaju različite izražajne oblike u doba digitalne reprodukcije, ne zanemarujući tradicionalne tehnike za proizvodnju slika korišćenjem  standardnog hemijskog postupka.

Suštinu kreativnog procesa čini napor da student ostane veran svojoj inspiraciji i ličnoj viziji. Studente ohrabrujemo da ostanu posvećeni svojim idejama i odupru se privlačnosti očekivanih rezultata i mori masovne prijemčivosti.

Rad uključuje pojedinačne i grupne kritike u kojima se razvija individualni rad kao i sposobnost da se percepcija o radu prevede u govorni i pisani jezik na najvišem akademskom nivou.

Ovim programom su umetnicima sa jakom motivacijom i značajnim dostignućima na polju fotografije, videa i novih tendencija omogućene obrazovne okolnosti u kojima mogu da istraže i razviju potencijale sopstvenog talenta, kao i da svoja umetnička dostignuća stave u kontekst i obogate razmatranjem i razumevanjem teoretskih okolnosti umetničkog rada.

Kolege studenti, gosti umetnici kao i profesori omogućavaju dijalog i izlaganje

različitim estetskim i vrednosnim pozicijama.

Zvanje doktora Vizuelniih umetnosti potvrđuje Akademija po preporuci nastavnika, posle završenih svih ispita i predstavljanja doktorske teze koja je prihvaćena od strane nastavnika. Teza potvrđuje izvanredna dostignuća i sposobnost za samostalan rad u umetničkom projektu i  u pisanom radu.

Struktura studijskog programa podrazumeva trogodišnje studije sa jednosemestralnim predmetima. Ukupan broj ESPB jeste 180 sa prosečnim opterećenjen časovima aktivne nastave od 20. Jasno su definisani svi predmeti. Za svaki studijski program jesu definisani obavezni predmeti, a izborne predmete potencijalno predstavljaju svi predmeti na Akademiji, što zavisi od studentskog opredeljenja i potvrde profesora.

Doktorat umetnosti se sastoji iz umetničkog projekta i pisanog rada i finalizuje se u šestom semestru kroz predmet koji nosi 15 ESPB. Udeo istraživačkog rada je značajan i rezultira obimom od 30,000 do 40,000 reči pisanog rada.


Spisak obaveznih i izbornih predmeta:


Umetnost kroz objektiv, kritika 1

Umetnost kroz objektiv, kritika 2

Umetnost kroz objektiv, kritika 3

Umetnost kroz objektiv, kritika 4

Fotošop, napredne tehnike

Urednički projekat, specijalne teme

Video montaža, napredne tehnike

Studijski istraživački rad

Doktorat umetnosti

Umetnička kritika, specijalne teme

Fotografija do danas, specijalne teme 1

Fotografija do danas, specijalne teme 2

Video i nove tendencije do danas, specijalne teme 1

Video i nove tendencije do danas, specijalne teme 2

Čitanje slike

Teorija savremene umetnosti

Metodologija umetničkog i obrazovnog rada u novim medijima

Fotografija do danas 1

Fotografija do danas 2

Fotografija do danas 3

Fotografija do danas 4

VIDEO I NOVE TENDENCIJE do danas 1

VIDEO I NOVE TENDENCIJE do danas 2

Savremena umetnost 1

Savremena umetnost 2

NOVA