NOVA akademija umetnosti

 

VIZUELNA UMETNOST


FOTOGRAFIJA

VIDEO I NOVE TENDENCIJE (PERFORMANS, INSTALACIJE, KOMPJUTERSKA UMETNOST...)

SCENSKI DIZAJN

GRAFIČKI I VEB DIZAJN


TIPIČAN PROGRAM


MASTER STUDIJE


DVOGODIŠNJE STUDIJE


FOTOGRAFIJA i VIDEO

Fotografija i video se široko tretiraju kao mediji koji nastaju kroz objektiv i koji omogućavaju različite izražajne oblike u doba digitalne reprodukcije, ne zanemarujući tradicionalne tehnike za proizvodnju slika korišćenjem  standardnog hemijskog postupka.


SCENSKI DIZAJN

Dizаjn scene će studente podučiti rаzličitim segmentimа u kreаciji scenskog dogаđаjа od pozorišne scenogrаfije i kostimа, primenjenih i scenskih umetnosti do zаnаtа projektovаnjа i аnimаcije scenskih prostorа, dizаjnа spektаklа i promocije scenskih dogаđаjа.


GRAFIČKI I VEB DIZAJN

Veb i grаfički dizаjn tretirа profesiju kаo inderdisciplinаrnu аktivnost kojа se bаzirа nа lepim umetnostimа. Kаko se polje dizаjnа nаstаvljа dа proširuje u novа područjа i nove medije to će kombinаcijа grаfičkog dizаjnа i veb dizаjnа omogućiti аktivno učešće studenаtа u zаhtevnom području profesionаlnih komunikаcijа.


Suštinu kreativnog procesa čini napor da student ostane veran svojoj inspiraciji i ličnoj viziji. Studente ohrabrujemo da ostanu posvećeni svojim idejama i odupru se privlačnosti očekivanih rezultata i mori masovne prijemčivosti.

Rad uključuje pojedinačne i grupne kritike u kojima se razvija individualni rad kao i sposobnost da se percepcija o radu prevede u govorni i pisani jezik.

Zvanje Diplomiranog umetnika - Mastera (Fotografije, Videa i novih tendencija, Scenskog dizajna, Grafičkog i veb dizajna...) potvrđuje Akademija po preporuci nastavnika posle završenih svih ispita i predstavljanja magistarske teze koja je prihvaćena od nastavnika. Teza potvrđuje izvanredna dostignuća i sposobnost studenata za samostalan rad.

Struktura studijskog programa podrazumeva dvogodišnje studije sa jednosemestralnim predmetima. Ukupan broj ESPB jeste 120 sa prosečnim opterećenjen časovima aktivne nastave od 20. Za svaki studijski program jesu definisani obavezni predmeti a izborne predmete potencijalno predstavljaju svi predmeti na Akademiji što zavisi od studentskog opredeljenja i potvrde profesora.

Studijski program diplomskih studija sadrži obavezu izrade završnog rada u formi diplomske prezentacije i pisane diplomske teze.


Spisak obaveznih i izbornih predmeta:


Fotografija M1, kritika

Fotografija M2, kritika

Fotografija M3, kritika

Veb i grafički dizajn M1, kritika

Veb i grafički dizajn M2, kritika

Veb i grafički dizajn M3, kritika

Video i nove tendencije M1, kritika

Video i nove tendencije M2, kritika

Video i nove tendencije M3, kritika

Scenski dizajn M1, kritika

Scenski dizajn M2, kritika

Scenski dizajn M3, kritika

Studijski istraživački rad

Diplomska izložba

Umetnička kritika

Urednički projekat

Fotošop, napredne tehnike

Video montaža, napredne tehnike

Fotografija do danas, specijalne teme 1

Fotografija do danas, specijalne teme 2

Video i nove tendencije do danas, specijalne teme 1

Video i nove tendencije do danas, specijalne teme 2

Teorija savremene umetnosti

Čitanje slike

Metodologija umetničkog i obrazovnog rada u novim medijima

Fotografija do danas 1

Fotografija do danas 2

Fotografija do danas 3

Fotografija do danas 4

Video i nove tendencije do danas 1

Video i nove tendencije do danas 2

Savremena umetnost 1

Savremena umetnost 2

NOVA